Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů & Vnitřní oznamovací systém

Zákon o ochraně oznamovatelů, č. 171/2023 Sb., s účinností od 1. srpna 2023 umožňuje podávání oznámení o možném protiprávním jednání u společnosti Schwan Cosmetics CR, s.r.o. (o všech trestných činech, závažných přestupcích, porušení zákona o ochraně oznamovatelů a o porušení jiných právních předpisů České republiky nebo předpisů Evropské unie ve specifických vybraných oblastech), a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

Zákon o ochraně oznamovatelů v tomto směru při splnění stanovených podmínek jednak zajišťuje právo na podání oznámení možného protiprávního jednání, ke kterému došlo nebo má dojít u společnosti Schwan Cosmetics CR, s.r.o., a vedle toho současně poskytuje oznamovateli ochranu před případnými odvetnými opatřeními či postihy.

Oznámení lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Schwan Cosmetics CR, s.r.o. podat písemně, ústně anebo osobně v rámci osobní schůzky s příslušnou osobou, a to níže uvedenými způsoby.

Oznámení o možném protiprávním jednání

lze podat:

Písemně na oznamovací e-mailovou adresu:

oznameni@schwancosmetics.com.

Ústně na oznamovací telefonní linku:

+420380708197 nebo +420380708130.

Osobně po předchozí domluvě s příslušnou osobou v rámci osobní schůzky; v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Příslušné osoby

Příslušnými osobami k přijímání oznámení a posuzování jejich důvodnosti u společnosti Schwan Cosmetics CR, s.r.o. jsou:

Martin Toman

e-mail: martin.toman@schwancosmetics.com  

tel. +420 380 708 130

Hana Slezáková

e-mail: hana.slezakova@schwancosmetics.com 

tel. +420 380 708 197.

Oznámení mohou podat pouze osoby v základním pracovně právním vztahu ke společnosti Schwan Cosmetics CR, s.r.o., bývalí zaměstnanci, jakož i osoby vykonávající ve společnosti odbornou praxi, stáž nebo dobrovolnickou činnost. Přijímání oznámení od jiných osob uvedených v § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů je tímto vyloučeno. Oznámení podaná anonymně nebudou přijímána.

Oznámení a informace v něm obsažené jsou důvěrné, identita oznamovatele je chráněna.

Poskytnuté a další získané osobní údaje v souvislosti s vedením vnitřního oznamovacího systému jsou zpracovávány a chráněny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejícími právními předpisy.