Novinky

Společnost Schwan Cosmetics CR se snaží od začátku svého fungování, co nejvíce snižovat dopady výroby na životní prostředí. Dalším z mnoha technických řešení, které nám v našem snažení pomáhají, je nová kogenerační jednotka, která bude vyrábět elektrickou energii a vzniklým odpadním teplem vyhřívat naše budovy. Plánované ukončení stavby a uvedených...